Melis gaat voor een groene wereld

Verkorten van de logistieke keten
Sneller, betrouwbaarder en efficiënter
Innovatief in transport en logistiek

In Nederland zijn we met z’n allen hard op weg om de klimaatdoelen van 2020 te halen. In 2020 moeten we volgens de rechter de uitstoot van het broeikasgas CO² ten opzichte van 1990 met ten minste 25 procent hebben gereduceerd in ons land. Dit is noodzakelijk om ervoor te kunnen zorgen dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot twee graden. Ook bij Melis zijn we hier dagelijks mee bezig.

Samen reduceren
Als groot familietransportbedrijf met vrachtverkeer op de weg dragen we bij Melis Logistics tevens bij aan de totale CO²-uitsoot. Wij zijn ons hier zeer van bewust en doen er samen alles aan om de uitstoot zoveel mogelijk te beperken. Niet voor niets hebben we dit jaar de Lean & Green Star mogen ontvangen: we hebben in 2016 een uitstootreductie van 23,23% kunnen realiseren ten opzichte van 2011. Naast het beperken van de CO²-uitstoot is het tevens van belang om samen een uitdaging en doel te maken van brandstofbesparing. Banden met een lagere rolweerstand, zoals Melis ook gebruikt, kunnen bijvoorbeeld voor een besparing van twee tot vier procent zorgen. Deze banden vormen ook een van de maatregelen die we hebben getroffen voor het reduceren van onze CO²-uitstoot, waar het dus ook een positieve uitwerking op heeft gehad.

Aerodynamisch onderweg
Een andere manier om de CO²-uitstoot te beperken en brandstof te besparen, is het gebruik van de OptiFlow Tail op de achterkant van vrachtwagens. Dit hulpstuk, dat eenvoudig in en uit te klappen is, maakt een vrachtwagen een stuk aerodynamischer. Dit is uitgebreid getest in een windtunnel, met de nieuwste computersimulaties en ook op de weg. Door aan de achterkant een Tail te plaatsen wordt bijvoorbeeld 1,1 liter brandstof per 100km bespaard gerekend met de snelheden die op een snelweg worden gehaald. De Tail is in allerlei kleuren te verkrijgen, zodat het helemaal op het bedrijf en de vrachtwagen afgestemd kan worden. Die van ons hebben we natuurlijk rood laten maken, zodat het perfect aansluit op onze huisstijl. Bovendien bouwt Melis momenteel aan een duurzame nieuwe thuisbasis. Zo gaan we samen op alle fronten helemaal groen de toekomst in!

Deel dit bericht met vrienden en familie